ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน ตำบลหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง
      ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็ว อาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง
       ในช่วงเดือนเมษายน มีการประกาศล็อคพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค Covid19 ในหลายพื้นที่ และบางจังหวัดพบว่ามีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนจึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำให้การทำงานของเดือนมิถุนายนล่าช้าเพราะจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆของตำบลหนองบัวต้องหยุดเพราะไม่สามารถเข้าพื้นที่ตำบลหนองบัวได้
       และในช่วงนี้ ตลาดในชุมชนตำบลหนองบัวก็ได้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ โดยทางพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งลูกค้าได้มีการสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าจับจ่ายในตลาดทุกครั้งด้วย ส่วนทางร้านค้าทุกร้านต้องมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งไว้หน้าร้านทุกร้านเพื่อให้ลูกค้าล้างมือ

อื่นๆ

เมนู