ลงพื้นที่อบรมทำผลิตภัณฑ์สบู่จากผลมัลเบอร์รี่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง

 

จากการลงพื้นที่วันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะผู้ปฏิบัติงาน MS05 อาจารย์และวิทยากรได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่จากผลมัลเบอร์รี่และผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนที่สามารถนำมาทำสบู่ได้ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่สนใจได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยและได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

 

   

 

วิทยากรได้อธิบายและบอกขั้นตอนวิธีการทำสบู่ไว้ใช้เองหรือสามารถทำเป็นสินค้าไว้จำหน่ายขายสร้างรายได้อีกด้วย และยังเป็นสินค้าประจำชุมชนได้ด้วย โดยใช้ผลมัลเบอร์รี่ที่มีอยู่มากมายในชุมชนมาทำเป็นสบู่และสามารถนำเอาพืชผลชนิดอื่นๆมาทำสบู่ได้อีกหลากหลาย ไว้เป็นอีกแนวทางการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนหนองบัว พืชผลแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์ ข้อดี ที่แตกต่างกันออกไป เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลของพืชแต่ละชนิดให้ดีก่อนที่จำนำพืชเหล่านั้นมาทำเป็นสบู่ไว้ใช้หรือไว้ขาย และการอบรมทำสบู่ในครั้งนี้ก็ได้ให้ตัวแทนชุมชนหนองบัวได้มีส่วนร่วมในการทำสบู่อีกด้วย เพื่อจะได้เข้าใจวิธีการทำแต่ละขั้นตอนเพื่อจะได้นำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปสอนคนในชุมชนต่อไป

 

 

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ดีๆกับชาวบ้านตำบลหนองบัว เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สบู่จากผลมัลเบอร์รี่และพืชอีกหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาทำเป็นสบู่ได้ และขอขอบคุณตัวแทนของชุมชนหนองบัวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู