ดิฉัน นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมออนไลน์ของทีมงานMS05 เพื่อรักษาระยะห่างป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 และเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาของการหารายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านและการลงพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดหนักอยู่ การทำงานในเดือนกันยายนจึงต้องทำงานในรูปแบบของการประชุมออนไลน์  และได้หาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ เพื่อความอยู่รอดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางทีมงานMS05 ได้ทำการลงพื้นที่ไปมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัว

ซึ่งอาจารย์และทีมงานผู้ปฏิบัติงานMS05 มีความคิดเห็นตรงกันว่าจะทำโลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แปรรูปจากผลมัลเบอร์รี่และผลิตผลที่มีในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดที่น่าสนใจและมีผู้คนเข้ามาสั่งซื้อกัน ทีมงานMS05 จึงช่วยกันออกแบบโลโก้ต่างๆให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัวเพื่อที่จะนำโลโก้ไปใช้กับสินค้าของชุมชน ซึ่งโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้สินค้าน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างโลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมงานMS05 ออกแบบ

อื่นๆ

เมนู