ลงพื้นที่แจกไข่ และสาธิตการทำแยมจากมัลเบอรี่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง

วันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมาอาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพิ่มทักษะการแปรรูปอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น    และวางแผนงานการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนได้แก่ การแจกไข่ให้กับประชาชนบ้านหนองบัว การบริหารร่างกายและสาธิตการทำแยมจากผลมัลเบอรี่ ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งได้มีการลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอก่อนที่จะเข้าอบรมเสมอ เนื่องจากอยู่ในช่วงของโรคระบาดเชื้อโควิด19

หลังจากที่วิทยากรได้สาธิตการทำแยมให้กับชาวบ้านเสร็จเรียบร้อย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็ได้นำเอาแยมมัลเบอรี่มาทาขนมปังและใส่กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าอบรมและแจกจ่ายให้กับศูนย์กักตัวโควิด19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และโรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านหนองน้ำขุ่น

ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังว่าทุกๆกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้ไปต่อยอดหารายได้เพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู