ข้าพเจ้า  นางสาวภิชญาพร สายบุตร ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การลงพื้นที่เดือนธันวาคมนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแปรรูปจิ้งหรีด โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปจิ้งหรีด ได้นำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นจิ้งหรีดคั่วสมุนไพรและก้อยจิ้งหรีด เพื่อต่อยอดเพิ่มเมนูจิ้งหรีดให้หลากหลายขึ้นจากที่เราเอามาทอดกินเฉยๆ ก็ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารหลายอย่างด้วย

 

เมนูจิ้งหรีดคั่วสมุนไพร มีเครื่องเทศมากมาย เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง ใบชะพลู  เมนูจิ้งหรีดคั่วสมุนไพรและก้อยจิ้งหรีดเป็นเมนูที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก สามารถทำได้ง่ายและเราสามารถนำเมนูนี้ไปสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้

เดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ กลุ่มพวกเราได้นำเสนอสินค้าในชุมชนให้ดูดีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ได้ทำแยมและสบู่จากผลมัลเบอรี่สามารถนำไปสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู