ข้าพเจ้า  นางสาวภิชญาพร สายบุตร ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การลงพื้นที่เดือนพฤศจิกายนนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านในชุมชนหนองบัวและกิจกรรมการทำแยมจากผลมัลเบอรี่  ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งได้มีการลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอลก่อนที่จะเข้ากิจกรรม

กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยได้แจกไข่ให้ครัวเรือนล่ะ 1 แผง เพื่อลดภาระการใช้จ่ายในครอบครัว เพราะช่วงนี้โรคระบาดโควิท 19 ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบต่อการทำงาน

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมสาธิตการทำแยมจากผลมัลเบอรี่ โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้มาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำแยม และให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในชุมชนได้ทำแยมจากผลมัลเบอรี่

   

       

สุดท้ายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้นำขนมปังมาทากับแยมแล้วนำไปแจกให้กับสถานที่หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด19

 

อื่นๆ

เมนู