ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้หลายๆพื้นที่ถูกสั่งปิด การเข้า-ออก หมู่บ้าน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและการขาดรายได้ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทางทีมงาน MS05 จึงเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้มีการปรึกษาหาลือกันภายในทีมและได้ข้อสรุปว่าจะจัดกิจกรรมแจกไข่ครอบครัวละ 1 แผง ให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัว เพื่อช่วยลดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางทีมงาน MS05 ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ทาเจลแอลกอฮอล์ และให้สวมแมสทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านที่อนุญาตให้ทีมงาน MS05 เข้าไปจัดกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู