ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนตุลาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นจึงทำให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานMS05 ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ อาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคมและแบ่งหน้าที่งานให้กับผู้ปฏิบัติงานและประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ได้มีการไปสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายและคีย์ข้อมูลลงในระบบของราชภัฏบุรีรัมย์

ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาอาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานMS05 ได้ระดมความคิดช่วยกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และอยากให้โลโก้มีความเป็นธรรมชาติ ดูสะอาดตา เรียบง่าย และเข้าใจได้ง่าย จึงได้โลโก้ออกมาตามรูปนี้

โลโก้แยมจากบัลเบอรี่

โลโก้สบู่จากบัลเบอรี่

 

อื่นๆ

เมนู