ข้าพเจ้า: นาย ธีรภัทร์  จรเข้
ประเภท: นักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ:  ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

             ลงพื้นที่สร้างเสริมผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองบัว โดยในปัจจุบัน ผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักจึงทำให้ผลผลิตนั้น มีจำนวนที่มากขึ้นเเละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเเละในทุกปีจะมีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวน เเต่ด้วยในปัจจุบันนี้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีนักนั้นก็คือ สถานการณ์โควิด-19  เหตุนี้จึงทำให้ทางทีมงานอว. ประจำตำบลหนองบัว เล็งเหตุผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำมาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเเละสามารถต่อยอดในด้านธุรกิจ
ซึ่งในผลิตภัณฑ์นี้จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

            โดยได้นำ ผลมัลเบอรี่ ซึ่งมีสีที่เป็นเอกลักษณ์เเละดูสดุดตาเหมาะที่จะนำมาทำสบู่มัลเบอรี่ อีกทั้งยังมีผลผลิตอื่นๆที่สามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สบู่มัลเบอรี่,  ไวน์มัลเบอรี่ ซึ่งโดยรวมเเล้วผลผลิตทางการเกษตรภายในตำบลหนองบัวสามารถนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมาย
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่มาอบรมเเละให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เเก่ชาวบ้านเเละทีมงานอว.ในตำบลหนองบัว

        อุปกรณ์ในการจัดทำ:                                                                ผลิตภัณฑ์:                                                 วิทยากรอบรมเเละให้ความรู้เเก่ชาวบ้าน:

                                                                  

 

วิดิโอ:

อื่นๆ

เมนู