ข้าพเจ้า นางสาวภัทราภรณ์ นาแซง ผู้ถูกว่าจ้างงานในประเภทนักศึกษา

ในเดือนพฤศจิกายนทางคณะผู้ทำงานได้มีการร่วมประชุมในการ วางแผนขั้นตอนการลงพื้นที่ในการทำผลิตภัณฑ์จากจากธรรมชาติในชุมชนในช่วงวิกฤติโรคระบาด โควิด-19

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 ทางคณะผู้จ้างงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบได้เดินทางไปยังตำบลหนองบัว ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านอยู่ในชุมชนละแวกตำบลหนองบัว ให้มีการเข้าอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ช่วงพักเบรคทางผู้ถูกจ้างงานช่วงพักเบรคทางคณะผู้ถูกจ้างงานได้จัดเบรคอาหารว่างให้กับชาวบ้านที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้ การอบรมในครั้งการอบรมในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานได้ผลิตสบู่จากมันเบอร์รี่และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองบัว

https://youtu.be/wuAaCNsmjpI

อื่นๆ

เมนู