หากจะพูดถึงสมุนไพรไทยนั้น เราทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่ามีมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดนั้น มีสีสันที่สดใสรสชาติที่แตกต่าง รวมไปถึงคุณประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ทุกส่วนของพืชสมุนไพร และคนไทยในยุคปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการหยิบยกเอาพืชสมุนไพรไทย หลากหลายชนิด เพื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีทั้งนำมาทำเป็นเครื่องดื่ม อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ เครื่องประทินผิวพรรณต่างๆ

รวมไปถึงทำเป็นยารักษาโรค แก้ขัดอาการต่างๆ เป็นยาที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมงาน รวมไปถึงคณะวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ ได้มีการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีในชุมชน ให้กับชาวบ้าน ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ชาวบ้าน ได้มีการหยิบเอาสมุนไพรรวมไปถึงพืชผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชน นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกครั้ง เพียงสามารถ นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อยอดทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับ ครอบครัว

อื่นๆ

เมนู