ข้าพเจ้า นาย ธีรภัทร์  จรเข้
ประเภท นักศึกษา
พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองบัว อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้มีผลกระทบเเก่ผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมหรือบุคคลทาง อว เลยได้มีการจัดกิจกรรมที่รัดกุมเเละเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่กระจายเชื้อ โควิด -19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านเเต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดีเเละได้มีการคัดกรองคนในหมู่บ้านต่างๆก่อนที่จะมีการรับของจากเจ้าหน้าที่ อว ในครั้งนี้ โดยเป็นการเเจกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่ว่าจะเป็น ของกิน หรือ ของใช้ที่จำเป็นในสถานการณ์นี้

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของตำบลหนองบัว  อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ ได้มีการเเจกสิ่งของต่างๆเเก่ผู้คนในตำบลหนองบัว
ซึ่งในสถานการณ์โควิดนี้มีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ อว หรือ ผู้คนในตำบลหนองบัว  โดยการเเจกสิ่งของมีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดเเละรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่ หรือ ขยายเชื้อโควิด-19 ในขั้นตอนเเรกของการเเจกสิ่งของ ก็จะมีการตรวจวัดไข้โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ เเละขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการลงชื่อของผู้คนที่มาเข้าร่วมในการรับของครั้งนี้  อีกทั้งในการรับของจะมีการจัดเก้าอี้โดยเว้นระยะห่างให้กับผู้คนในตำบล เเละขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเเจกของให้เเก่ผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยจะมีการล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนที่จะมีการรับสิ่งของจากเจ้าหน้าที่ อว

โดยการเเจกจ่ายของให้เเก่ผู้คนในตำบลหนองบัวครั้งนี้เป็นส่วนช่วยเล็กที่ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเเละในตำบลหนองบัวนั้น มีความเข้าใจเเละรู้จักป้องกันภัย เเละระมัดระวังมากขึ้น โดยการล้างมือบ่อยเเละสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ โควิด-19

วิดิโอ:

 

 

อื่นๆ

เมนู