การปฏิบัติงานกพร.ณ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดงของ นางสาวอรวรรณ หาญปัญญา ในเดือนเมษายน
1.ด้านการนำเข้าข้อมูล
ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.ด้านการสนับสนุนโครงการอื่นๆ
2.1ได้เข้าร่วมงานผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่บ้านหนองบอน ต.ลำนางรอง เนื่องจากมีการจัดงานระดมทุนให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดหาทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน


2.2 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดสายหยุด จัดจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนโนนดินแดง
จัดให้มีตลาดเช้าที่บริเวรข้างที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง เพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้านบริเวรใกล้เคียงได้นำผลผลิตมาขาย


2.3 จัดกิจกรรมรดในวันสงกรานต์ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง นำโดยพัฒนาการอำเภอได้มีการจัดให้รดน้ำพระที่สำนักงานเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปี โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ10คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

อื่นๆ

เมนู