ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สืบเนื่องโควิด19 ได้ระบาดใกล้กับตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และคนที่ติดโควิด19 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อมางานศพพ่อ และในช่วงที่มาไม่มีการกักตัว ไม่สวมหน้ากากอนามัย แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครติดโควิดจากบุคลนั้น

ดังนั้น ทางตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันโควิด19 ด้วยการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ใช้เจลล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของ และให้ทุกหมู่บ้านตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในส่วนของตลาดนัดคลองถม ก็ให้ยุบจาก5วัน เหลือแค่2วัน และมีทางเข้าออกต้องมีที่วัดอุณหภูมิ รวมไปถึงเจลแอลกอฮอลวางไว้ให้บริการอีก

อื่นๆ

เมนู