ข้าพเจ้า นายคเชนทร์ อัคพิน ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทนักศึกษา

      การลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นการลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล และพืช ผัก ทางการเกษตร

จากการสำรวจก็ทราบว่าชาวบ้านได้มีกาารปลูก มัลเบอร์รี่ เป็นส่วนมาก และรวมไปถึง ดอกไม้ พืชผักสวนครัว ต่างๆ ไว้ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง  ส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปก็จะมาจากการนำมัลเบอร์รี่มาแปรรูปเป็น ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ ไวน์เป็นต้น นอกจากนี้ผลมัลเบอร์รี่ยังมีการออกผลตลอดทั้งปีจึงทำให้ชาวบ้านสามารถทำผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้ขายได้ตลอด และนอกจากนี้ชาวบ้านบางครัวเรือนก็ได้นำต้นกกมาจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีชาวบ้านของตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการสอนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากหมู่บ้านของท่านและนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณกับบริษัทโครงการดีดีแบบนี้และท่าน รองศาสตราจารย์ศิราณี  จุโฆประมา กับ อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ทุกท่านค่ะ

อุปสรรค

การเดินทางและสภาพอากาศ

อื่นๆ

เมนู