สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวจันทิมา ปัญญาใส ประเภทผู้จ้างงาน ประชาชน เดือน เมษายนนี้ เราได้เข้าประชุมแบ่งงานกันทำตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ในเดือนนี้เราลงพื้นที่เพื่อศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการทำข้าวแต๋นมัลเบอรี่ และทำของชำล่วยแฮนด์เมด เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน ทางตำบลหนองบัวได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในหารเปิดโฮมสเตย์

อุปสรรค์ในการดำเนินงาน

– สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

– ร้านค้า ร้านอาหารหากินยาก

– ห้องน้ำสาธารณะไม่มีบริการ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู