ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องพึ่งพาดิจิตอล เนื่องจากสื่อแบบดั้งเดิมนั้น ถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิตอล การสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างสำหรับธุรกิจจึงเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เทคนิคในการสร้าง แบรนด์ผลิตภัณฑ์ จึงไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ยังมีอีกหลายอย่าง ที่ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ต่อการสร้างแบรนด์ สินค้า เพื่อแสดงถึงจุดยืน และแสดงตัวตนของผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งแรกที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้น คือโลโก้ บนตัวผลิตภัณฑ์

โลโก้ คือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่เป็นผลงานการออกแบบ ด้านกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ที่จะเป็นตัวสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สินค้า เพื่อให้กลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้าในกลุ่มต่างๆเมื่อได้พบเห็น จะมีจุดสังเกตและจดจำได้ง่าย

ในเดือนนี้ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม ms-05 และทางคณะอาจารย์ ได้มีการจัดประชุม ผ่านระบบออนไลน์บน Google Meet เพื่อปรึกษาและนำเสนอแนวความคิด ด้านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างแบนน์สินค้าที่ทางกลุ่ม ms-05 ของเรา ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปแก่ชาวบ้าน

โลโก้ตัวอย่าง

 

อื่นๆ

เมนู