ข้าพเจ้า นางสาว ฐนิตา หลุมแก้ว ประเภท ประชาชน เขตพื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและทางคณะอาจารย์ ได้มีการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ภายใต้หัวข้อ การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์
โลโก้ผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะจะเป็นสื่อสิ่งแรกที่จะทำให้กลุ่มผู้ซื้อ เข้าใจถึงประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

จากการประชุม ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการระดมความคิดเห็นในการออกแบบ กันอย่างแตกต่าง พร้อมกับนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกแบบโลโก้นั้น แยมมัลเบอร์รี่ สบู่มัลเบอร์รี่ และครีมอาบน้ำมัลเบอร์รี่

โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่ม ms-05 ของเราได้ทำการลงพื้นที่ให้ความรู้ กับชาวบ้าน เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

อื่นๆ

เมนู