ข้าพเจ้านางสาวศุภกร เชื้อสมบุญ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564“

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

วันที่ 6 เดือนธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสที่เป็นเดือนธันวาคน เป็นเดือนของพ่อทางโครงการจึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ โดยมีผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 8 ได้ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมกันทำความสะอาดครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ที่ตำบลของเราได้ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ นำออกมาล้างทำความสะอาดใหม่และจัดเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อไป

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ได้มีการประชุมมีการวางแผนการปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม โดยมีอาจารย์ประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินการประชุม วางแผนกันภายในกลุ่ม ระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกๆท่าน แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาค

อื่นๆ

เมนู