แม้จะเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กำลังแพร่ระบาดปกคลุมไปทั่วพื้นที่แต่ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงคณะอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลหนองบัวของเรา ยังได้มีการลงพื้นที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ และในครั้งนี้ทางกลุ่มของเราได้มีการขออนุญาตไปยัง ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางและขอความร่วมมือกับทาง คณะ อสม ในหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมตามรูปแบบของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิช 19 ในครั้งนี้

ในช่วงเช้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่และจุดตรวจ วัดอุณหภูมิ ของร่างกายมีเจลแอลกอฮอล์ อยู่ด้านหน้าซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

ถึงแม้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ที่ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้บางส่วน ขอขอบคุณไปยัง ผู้ใหญ่ กุหลาบ วรรณวิเศษ และทางคณะ อสม ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู