จากการลงพื้นที่ผ่านมา ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ms-05 ร่วมกับทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน อาจารย์ รุ่งรัตน์ หัตถกรรม ได้มีการลงพื้นที่แจกไข่ไก่ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ.ที่ศาลาส่วนกลางหมู่บ้าน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามายังสถานที่ที่จัดกิจกรรมนั้น ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย รวมไปถึง ล้างมือด้วยเจลอนามัย

ที่จุดบริการที่เราได้เตรียมไว้

และผลตอบรับที่เราได้จากคนในชุมชนนั้น ชาวบ้านได้กล่าวขอบพระคุณมายังโครงการนี้ รวมไปถึงคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู