ข้าพเจ้านางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

การลงปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ทางทีม MS06 ตำบลโคกมะม่วง ได้จัดกิจกรรม Health Care เน้นการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยได้อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมเป็นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พ่อๆแม่ๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก  ท่าออกกำลังกายทำตามได้ง่ายมากและไม่ทำให้เหนื่อยจนเกินไป หลังจากเสร็จกิจกรรมครั้งนี้พ่อๆแม่ๆสามารถนำไปทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะและได้มีการสอนการทำเจลแอลกอฮอล์

และติดตามการแปรรูปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตอนนี้กลุ่มแปรรูปตำบลโคกมะม่วงมีความเข้มแข็งมาก มีการบริหารจัดการที่ดี การจำหน่ายสินค้ามีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสาย จากปกติทำอาทิตย์ละหนึ่งวัน ทุกวันนี้ทำอาทิตย์ละสามวัน พูดได้ว่ากลุ่มแปรรูปมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

 

นอกจากนี้ทีมงานตะลุยเดิ่นโคกมะม่วงได้เข้าร่วมการแข่งขัน  U2T Hackathon การแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2021  ที่ได้เข้ารอบ 39ทีม ก่อนการแข่งขันได้มีการซ้อมการนำเสนอ ปะปนอยู่หลายอารมณ์ตอนซ้อม ทั้งเครียด กดดัน สนุก ตลก แต่โดยรวมทุกอย่างผ่านไปด้วยดี การประกวดในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มาประกวดแบบนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ดิฉันได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ขอบคุณสมาชิกในทีมทุกคนที่ให้การประกวดในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู