ข้าพเจ้านางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

ตลอดระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาในการทำโครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป นั่นก็คือ ขนุน แปรรูปเป็นขนุนทอดกรอบ ข้าวเกรียบขนุน ผลตอบรับจากการผลิต ลูกค้าชื่นชอบเป็นอย่างมาก กลับมาซื้อซ้ำอยู่เสมอ ด้วยความที่ขนุนกรอบ อร่อย ไม่อมน้ำมัน มีหลายรสให้เลือกรับประทาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่ใช่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเนื้อขนุนอย่างเดียว เปลือกขนุนเราก็ได้นำไปทำปุ๋ย ส่วนเม็ดขนุนเราก็ได้นำมาทำขนมลูกเต๋า

วันที่ 12 กันยายน ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำขนมลูกเต๋า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ที่ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกมะม่วง แม่ๆที่มาร่วมอบรมต่างให้ความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมาก การทำขนมลูกเต๋ามีวิธีการทำที่ง่าย ไม่ซับซ้อน วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อบอุ่นทุกครั้งเมื่อได้มา

 

อื่นๆ

เมนู