ข้าพเจ้า นางสาวช้องมาศ วิเศษโกสิน (บัณฑิตจบใหม่) กลุ่ม MS06  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

จัดอบรมโครงการพัฒนาชุมชนท่องเทียวเชิงเกษตร และได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน GISTDAได้เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลแปลงเกษตรโดยการทำแผนที่แปลงเกษตร บินโดรนสำรวจภาพภ่ายทางอากาศในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงเพื่อจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน U2T NATIONAL HACKTHON 2021

เข้าแคมป์รับการอบรมองค์ความรู้ร่วมกับสมาชิกทีมอื่น ๆ ทั้ง 5 ภาค 40 ทีม

 

 

   

 

ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ขายผลิตภัณฑ์ “บักมี่” ขนุนทอดอบกรอบ

 

อื่นๆ

เมนู