ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีม MS06 ได้ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ พวกเราได้คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเราได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพ 

อีกทั้งยังมีการให้ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์และแจกจ่ายแก่คนในชุมชนอีกด้วย

เราได้เห็นถึงความสนุกสนาน รอยยิ้ม ในการร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรม และมากไปกว่านั้น คนในชุมชนได้มีความรู้เพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อรู้เท่าทันและห่างไกลต่อโควิดอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู