1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. Ms06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (เดือนที่สิบเอ็ด)

Ms06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (เดือนที่สิบเอ็ด)

ข้าพเจ้านางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

สำหรับเดือนนี้ ทางทีมตะลุย…เดิ่น ได้เตรียมการที่จะส่งมอบแบรนด์ผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชน ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาด…ตะลุยเดิ่น ตลาดผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีชาวบ้านสนใจที่มาออกบูธสินค้าไม่น้อยเลยทีเดียว ชาวบ้านให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นในการจัดกิจกรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของโครงการ คิดแล้วก็ใจหายไม่น้อย เวลาเพียง 11 เดือนแต่ให้อะไรมากมายเหลือเกิน ได้เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น การทำงานกับชุมชน การจะเป็นทีมเวิร์คได้ ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำ ได้มิตรภาพดีๆ จากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้จัก คุ้นเคย ได้เรียนรู้การแปรรูปขนุนที่หลากหลาย ที่ไม่ใช่เอาแค่เนื้อขนุนมาทำเพียงอย่างเดียว ได้สร้างและผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู