ดิฉันนางอรวรรณ หาญปัญญา บัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในส่วนของกพร.วันแรกที่ปฏิบัติงานได้รับหมายหมายให้ช่วยเหลืองานของโครงการโคกหนองนาโมเดลโนนดินแดง ได้ร่วมทำแปลงปลูกผัก และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่ทางโครงการทำเพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและเก็บน้ำไว้ใช้ การทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำปุ๋ยชีวภาพมาให้แทนปุ๋ยเคมีและการเรียนรู้เกี่ยวกับการโครงการ OTOP ของอำเภอ อำเภอโนนดินแดงสถานที่น่าอยู่ผู้คนน่ารัก

 เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดงที่ทุกคนรู้จัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่เล่นน้ำพาครอบครัวมาทานข้าวชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นเป็นสถานที่ถ่ายรูปที่สวยมากเลยค่ะ

นอกจากโนนดินแดงมีเขื่อนแล้วยังมีปราสาทหนองหงส์บริเวณใกล้เขื่อนลำนางรองเป็นสถานที่ถ่ายรูปได้ดีเลยค่ะ

 

เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวบุรีรัมย์บ้านเรากันนะคะ

อื่นๆ

เมนู