ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส ประเภท ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในแต่ละหมู่บ้าน  และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

ในวันที่ลงพื้นที่ ตำบลหนองบัว ก็ตรงกับวันงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติของวัดป่าบ้านหนองน้ำใสพอดี และประเพณีอันดีงามนี้ ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน

ก่อนที่ ชาวคณะได้เข้าไปร่วมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ที่วัดป่าบ้านหนองน้ำใส ก็จะมี อสม. หมู่บ้านมาตรวจวัดอุณหภูมิ และบีบเจลแอลกอฮอลให้ หลังจากนั้น ชาวคณะก็ได้เดินศึกษาวัฒนะธรรมในวัดกันอย่างกระตือร้น ซึ่งคณะก็เป็นที่เอ็นดูจากผู้ใจบุญ จึงได้รับของกินติดไม้ติดมือมาทานท่าทางเอร็ดอร่อยไปตามๆกันเลยค่ะ

อื่นๆ

เมนู