ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ ประเภทจ้างงาน ประชาชน สังกัด ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในหมู่บ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

ในวันที่ลงพื้นที่ ตำบลหนองบัว ก็ตรงกับงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ของวัดป่าบ้านหนองน้ำใสพอดี ซึ่งประเพณีนี้ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบัน

เราได้เข้าไปศึกษาประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำใส และได้สอบถามเกี่ยวกับประเพณีที่จัดขึ้นมาจาก คุณพ่อมานิช หาญเวศ ซึ่งท่านก็เป็นผู้ให้ความรู้ได้ดีทีเดียว

อุปสรรคในการลงพื้นที่ คือ ถนนที่ยังชำรุด และอากาศก็ค่อนข้างร้อนมาก

อื่นๆ

เมนู