ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ ผู้จ้างงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทจ้างงาน ประชาชน

ในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความพร้อมในการรับมือกับโรคโควิด19 ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อของในตลาดคลองถม

ทุกคนในตำบลตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก สำหรับมาตรการป้องกันโควิด19 ดูจากการออกจากบ้าน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออย่างเคร่งครัด

 

อื่นๆ

เมนู