ข้าพเจ้านางสาว จิตรทิวา เสนอกลาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นทีสำรวจเก็บข้อมูลและเกี่ยวกับผลิตภัฑณ์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงสำรวจผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น เครื่องจักสาน เป็นกระติ๊บข้าวเหนียว หมวก ฝาชีครอบอาหาร ตะกร้า ,การแปรรูปมัลเบอรี่ นำมัลเบอรรี่มาทำข้าวเกรียบมัลเบอรี่ ข้าวแต๋นมัลเบอรี่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชาวบ้านจะนำมาสร้างรายได้และต่อยอดในการเพิ่มอาชีพและรายได้ในชุมชน

นอกจากนี้ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตทางการเกษตรที่สวยงามและน่าสนใจ เช่น สวนมัลเบอรี่ สวนดาวเรือง บ้านชาวนา บ้านพักโฮมสเตย์

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู