ตำบลหนองบัวมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร และมีสินค้า OTOP ต่างๆมากมาย เช่น หมวก ตะกร้า กระติ้บข้าวเหนียว ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านในชุมชนทำกันเอง เพื่อจำหน่าย และยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอรี่  ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของตำบล โดยการนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบมัลเบอรี่ และข้าวแต๋นมัลเบอรี่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีอยู่ในตำบล

อื่นๆ

เมนู