ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมาปัญญาใส ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทจ้างงาน ประชาชน

การลงพื้นที่ในเดือน พฤษภาคมนี้ ทางคณะอาจารย์ได้มีการประชุมงาน และแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าได้สำรวจ ที่พัก / โรงแรม มี 2 แห่ง คือ รักจัง ที่พัก , SUMOTEL , เสงี่ยม ขันประโคน โฮมสเตย์ และ แหล่งท่องเที่ยวมี 1 แห่ง คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัฒวิถี ซึ่งตั่งอยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงข้อมูลในระบบ

อุปสรรคในการลงพื้นที่

– อากาศที่ร้อน

– ถนนในการสัญจรไม่ค่อยสะดวก

             

           

       

 

อื่นๆ

เมนู