ข้าพเจ้า คเชนทร์ อัคพิน ผู้ถูกจ้างงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ในเดือนมิถุนายนนี้ ทางผู้ถูกจ้างงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความพร้อมในการรับมือกับโรคโควิด19 ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อของในตลาดคลองถม

ทุกคนในตำบลตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก สำหรับมาตรการป้องกันโควิด19 ดูจากการออกจากบ้าน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออย่างเคร่งครัด

 

อื่นๆ

เมนู