ข้าพเจ้านายคเชนทร์ อัคพิน นักศึกษา จากการลงพื้นที่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลหนองบัว อ.ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP  เราได้พบกับผลิตภัฑณ์จักรสานเป็นกระติบข้าวเหนียว หมวก ฯ เราได้สอบถามถึงวิธีการทำและบ้านของป้านั้นยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้ค้างคืนอีกด้วยซึ่งของเหล่านี้จะเป็นของชำร่วยให้กับผู้คนที่มาพักครับ หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้เดินทางไปอีกที่ซึ่งเป็นข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ที่ทำจากลูกหม่อนมัลเบอรี่ และมีข้าวเกรียบด้วยเช่นกัน เราได้ถามถึงวิธีการทำและกรรมวิธีต่างๆ ทั้งระยะเวลาในการทำด้วย เรานั้นก็ได้คำแนะนำเป็นอย่างดีค่ะ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าใน ต.หนองบัว นี้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดได้และเราจะหาผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นๆต่อไป

หมายเหตุ เราได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบของตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึก24 ในวันที่3 มีนาคม 2564

อุปสรรคในการลงพื้นที่

1แดดร้อนจัด

2การเดินทางลำบากเพราะทางแคบและเห็นหลุม

 

อื่นๆ

เมนู