สวัสดีครับ ผม นายวรพจน์ คำใจ ประเภทจ้างงาน ประชาชน สังกัด ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้เราประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล และลงพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบ สวนมัลเบอรี่ ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปหมู่บ้านโฮมสเตย์ และศึกษาการทำข้าวเกียบมัลเบอรี่ ซึ่งเป็นโอท็อปของตำบลหนองบัว

อุปสรรค์ในการลงพื้นที่

– อากาศที่ร้อน

– ร้านอาหารไม่ค่อยมี

– ห้องน้ำสาธารณะไม่มีให้บริการ

 

อื่นๆ

เมนู