ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส และทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านกำลังพัฒนาเนื่องด้วยมีแหล่งน้ำที่สามารถอุปโภคได้ถึง2หมู่บ้าน คือหมู่8 บ้านหนองน้ำใส และหมู่3 บ้านหนองบัว

ภายรอบบริเวณสระน้ำ ทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองน้ำใสได้ให้สมาชิกในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปลูกผักไว้กินและหากเหลือก็สามารถนำไปจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

สำหรับร้านค้าในหมู่บ้านมี2ร้านที่เป็นร้านขายของชำ และมีอีก1ร้าน เป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่ม

ท้ายนี้ เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปี ทางผู้ใหญ่บ้านจึงได้มีการทำสนามกีฬาขึ้นมา ซึ่งสนามกีฬานี้ก็จะอยู่ติดกับศาลาประชาคม

อื่นๆ

เมนู