ข้าพเจ้า นางสาวจิตรทิวา เสนอกลาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่

          การแปรรูปผลิตภัณฑ์มัลเบอรี่ ทีมงาน MS05 ได้ทำการลงพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมอบรม การเพิ่มรายได้จากผลมัลเบอรี่ โดยการนำมาแปรรูปเป็นสบู่ เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ชาวบ้าน ทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน สำหรับผู้อบรมและผู้เข้าร่วมอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  โดยการอบรมครั้งนี้ ทางทีมงานได้เชิญคุณฝน ภัทธ์ธีรา  สรานุพงศ์ วิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำสบู่ มาให้ความรู้ โดยบรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาที่เกี่ยวข้องกับมัลเบอรี่ คุณค่าทางอาหารของมัลเบอรี่ แนะนำส่วนประกอบในการทำสบู่จากผลมัลเบอรี่ ข้อแตกต่างของสบู่ในท้องตลาดกับสบู่สมุนไพรที่เราทำขึ้นเอง รวมทั้งสาธิตวิธีทำในทุกขั้นตอนและให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติร่วมกับทีมงานและวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับชาวบ้านในการประกอบอาชีพ ที่จะนำไปทำเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้

 

 

อื่นๆ

เมนู