จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจมากมาย บางคนก็ได้เดินทางกลับมา เพื่ออาศัยอยู่ที่บ้านเพราะสู้ค่าครองชีพที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ไหว และในพื้นที่ตำบลหนองบัวนั้น ได้มีการจัดสถานที่ไว้เพื่อกักตัว ให้สำหรับผู้ที่ได้เดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้าน 3 แห่งคือ 1.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว
3 ศูนย์ LQ บ้านหนองน้ำขุ่น
และในเดือนนี้ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการลงพื้นที่มอบอาหาร และผลไม้ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ อส. เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ในเดือนนี้ จากห้องประชุมออนไลน์บน Google Meet ทางคณะอาจารย์ ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการออกแบบโลโก้ แยม สบู่ และครีมอาบน้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทางกลุ่ม ms-05 ของเราได้มีการลงพื้นที่ อบรมขั้นตอนวิธีการทำ ให้กับชาวบ้านในช่วงเดือนที่ผ่านมา

 

โลโก้ตัวอย่าง

อื่นๆ

เมนู