จากการแพร่ระบาดของ covid 19ในปีนี้ทำให้กลุ่มชาวบ้านในตำบลหนองบัวของเราได้รับผลกระทบกันทุกอาชีพตั้งผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวและผู้ที่ใช้แรงงานแลกเงิน ที่บางคนต้องถูกสั่งพนักงาน บ้างก็ถูกเลิกจ้างจนต้องกลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งในบางครอบครัวยังมีลูกเล็กเด็กแดงที่ยังต้องดูแล มีลูกในวัยเรียนที่จะต้องกลับมาเรียนออนไลน์ที่บ้านมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังต้องแบกรับเอาไว้ในภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ฟีดเครื่องชาวบ้านต่างมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่ต้องมีการประหยัดมากยิ่งขึ้น

จึงทำให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษากับทางอาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อเข้าช่วยเหลือ ด้านอาหารในเบื้องต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางเราได้มอบไข่ไก่ให้กับกลุ่มชาวบ้านครอบครัวละ 1 แผง ถึงจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่มากนักแต่ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติก็อยากจะมีส่วนช่วยให้ชาวบ้านได้บรรเทาความเดือดร้อนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณไปยังทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัว คณะ อสม ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

 

 

อื่นๆ

เมนู