ข้าพเจ้า นางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประเภท ประชาชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เนื่องในโอกาสที่เป็นเดือน ธันวาคม เป็นเดือนของพ่อได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อโดยมีผู้ปฎิบัติงานทุกท่านพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชุมชน ม.8 ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ ร่วมกันทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องครัวต่างๆที่ตำบลของเราได้ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์

นำออกมาล้างทำความสะอาดใหม่และเก็บเข้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อไปและวางแผนหาลือกันภายในกลุ่มระหว่างผู้ปฎิบัติงานทุกท่านแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อรองรับการท่องเที่ยงเชิงเกษตรในอนาคต

อื่นๆ

เมนู