ข้าพเจ้า นางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษา

พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์ โควิด-19นี้ได้ทำให้หลายๆประเทศและประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงทั้งทางสุขภาพ การเรียน การใช้ชีวิตแต่ละวันซึ่งทางเราได้มีการเข้ามาแก้ไขและช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการซื้อของบริโภคต่างๆมาจำแนกแจกจ่ายให้คนในชุมชน

ซึ่งเราต่างปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโควิด-19 ดังนี้ ทำความสะอาดพื้นที่ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ทาเจลแอลกอฮอลและสวมแมสเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน ทั้งในทีมและคนในชุมชนที่มาร่วมงาน ในการแจกครั้งนี้เราขอเป็นส่วนนึงของการซัพพอร์ตคนในชุมชนในการทำงานช่วงวิกฤตโควิด-19นี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกบ้านและทางเราได้มีการแนะนำการป้องกันโควิด-19อย่างถูกต้องด้วยค่ะ

อื่นๆ

เมนู