ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส

ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสโครงการ U2T MS05

ในเดือน กันยายน นี้ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งงานกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้น อาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด จึงได้มีการมอบสิ่งของให้กับสถานกักกันผู้ติดเชื้อโควิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงก็ตาม หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากสถานที่อื่นก็ตาม

อุปสรรคในการทำงาน

-ฝนตก ทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก

 

อื่นๆ

เมนู