ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ

ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือน กันยายน นั้น คณะผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ช่วยกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการเข้าร่วมอบรมประจำเดือน กันยายน และเนื่องด้วยสถาณการณ์โรคระบาดโควิด19 ยังรุนแรงต่อเนื่องนั้น ทำให้ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกันมอบสิ่งของให้กับสถานกักกัน ผู้ติดเชื้อโควิด19 ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงาน

-การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู