ข้าพเจ้า นางสาวจิตรทิวา เสนอกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในเดือนกันยายนนี้ ทางคณะผู้ทำงานได้ประชุมปรึกษาหาลือเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างโลโก้ เพื่อให้สินค้ามีจุดเด่น มีความเฉพาะตัวและดึงดูดให้น่าซื้อมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทาง ซึ่งทางเรามีการประชุมทางออนไลน์ผ่านทาง Google meet พร้อมกับนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้เตรียมการออกแบบโลโก้นั้นได้แก่ แยมมัลเบอรี่ สบู่มัลเบอรี่ และครีมอาบน้ำมัลเบอรี่

อื่นๆ

เมนู