สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา ปัญญาใส

ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากประชุมออนไลน์ประจำเดือนตุลาคมแล้ว ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการให้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจแบบสอบถาม U2T-SROT ในส่วนตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจแบบสอบถามหัวข้อที่ 2และ3 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว จึงช่วยสมาชิกในทีมด้วยการถ่ายภาพและวีดีโอ เพื่อนำไปประกอบการส่งงานประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู