ดิฉันนางสาวกัญญา สรรเพชุดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

พื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงื้นที่ครั้งนี้ได้มีการปรึกษาและระดมความคิดเพื่อแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนได้อยางชัดเจน ด้วยการประชุมกันผ่านทาง Google meet

ซึ่งท่านอาจารย์ประจำตำบลได้แจ้งว่าเป็นงานเร่งด่วนของทาง U2T กลุ่มของพวกเราจึงได้ปรึกษาหารือระดมความคิดและได้ลงพื้นที่แบบเร่งด่วน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลของแบบสอบถามของทาง U2T

ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทาง U2T

และได้มีการประชุมปรึกษากันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโลโก้แยมมัลเบอรี่และผลิตภัณฑ์สบู่มัลเบอรี่ เพื่อให้ออกมาสวยงามและน่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสิ้นค้าของชุมชน ปรึกษากันจนได้โลโก้ออกมาเป็นที่น่าสนใจ รอชมกันต่อไปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองบัวจะออกมาเป็นเช่นไร

อื่นๆ

เมนู