ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนตุลาคมนี้ สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เริ่มจากการมีการวางแผนในการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์ทางโควิดจึงไม่สามารถประชุมในมหาวิทยาลัยได้เลยประชุมทางไกลผ่าน Google meet เป็นการประชุมออนไลน์ว่าด้วยเรื่องการลงพื้นที่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจแบบสอบถาม U2T-SROT ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในหัวข้อที่9 ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อกรอกแบบสอบถาม และนำข้อมูลมาลงในระบบเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

                                                       

 

 

 

อื่นๆ

เมนู