ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สีลาพล ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การทำงานในเดือนตุลาคมนี้ทุกพื้นที่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่ จึงทำให้การทำงานและการลงพื้นที่ในเดือนนี้ค่อนข้างที่ยากในการที่จะจัดอบรมหรือกิจกรรมกับชาวบ้าน แต่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็ยังมีการลงพื้นที่ทำงานเช่นเดิมและมีการป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรการป้องกันของทางสาธารณสุข โดยข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบางส่วนจากตัวแทนของหมู่บ้านในตำบล เป็นต้น

และนอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานยังได้ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านอีกด้วย เพื่อที่จะนำผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มเพื่อที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้และอาชีพที่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ

 

ไฟล์วีดีโอตำบล

 

อื่นๆ

เมนู