ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส

ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางทีมได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมประจำเดือน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้แก่การแจกใข่ให้กับประชาชนชาวบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ การสาธิตการออกกำลังกายลดอาการปวดเมื่อย และการทำแยมจากลูกมัลเบอรี่ไว้ทาขนมปัง เพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์กักกันตัวโควิด19 อบต.หนองบัว และ รพสต.บ้านหนองน้ำขุ่น

อื่นๆ

เมนู